9 клас 1 півріччя

 Календарне планування уроків хімії у 9 класі (1 півріччя)

№п/п

Теми уроків:

Домашнє завдання 

(Попель, 2017)

Дата

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

1

Вступний інструктаж з БЖД. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

 

04.09.20

2

Хімічний зв'язок і будова речовини. СамР1

 

04.09.20

 

 

Тема 1.Розчини

 

 

3

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Дем. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

 

11.09.20

4

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

 

11.09.20

5

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

НП1 Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги

 

18.09.20

6

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати.

НП2 Вирощування кристалів солей

Дем. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

 

18.09.20

7

РЗ Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

25.09.20

8

РЗ Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини (розчини кристалогідратів).

СамР2

 

25.09.20

 

Тематичне оцінювання №1

 

 

9

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.  подивитись відео

Довідкові матеріали: електроліти і неелектроліти

ДЗ 

02.10.20

10

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. загальна схема

подивитись відео про дисоціацію кислот  схема

подивитись відео про дисоціацію основ     схема

подивитись відео про дисоціацію солей     схема

Дем. Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).  подивитись

Інструктаж з БЖД Л.д.1 Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність

ДЗ 

 

11

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

формула і значення для різних електролітів

класифікація кислот за силою

НП3 Електроліти в сучасних акумуляторах

 ДЗ

02.10.20

12

Поняття про рН розчину. Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища. шкала рН паперового індикатору

як працюють індикатори      індикатори кольори

Інструктаж з БЖД Л.д.2 Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах. подивитись

Л.д.3 «Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора. подивитись

НП4 Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

НП5 Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

НП6 Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

НП7 Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

НП8 Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

ДЗ 

09.10.20

13

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій. подивитись

Інструктаж з БЖД Л.д.4 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду. подивитись

Л.д.5 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються  виділенням газу. подивитись

Л.д.6 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води. подивитись

Дем. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

подивитись

 ДЗ

09.10.20

14

ПрР1 Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

подивитись       подивитись

Приклади рівнянь подивитись

 ДЗ 1

ДЗ 2

06.11.20

15

Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Інструктаж з БЖД Л.д.7 Виявлення хлорид-іонів у розчині. подивитись

Л.д.8 Виявлення сульфат-іонів у розчині. подивитись

Л.д.9 Виявлення карбонат-іонів у розчині. подивитись

ДЗ 

 

16

РЗ Розв’язування експериментальних задач

основні формули в хімії

приклади задач

 ДЗ

06.11.20

17

РЗ Розв’язування експериментальних задач

посібник з основних розрахунків

 ДЗ

 

18

Узагальнюючий контроль знань з теми «Розчини». СамР3

 

13.11.20 

19

КР№1

 

13.11.20

 

Тематичне оцінювання №2

 

 


 

Тема 2. Хімічні реакції

 

 

20

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Дем. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

 

 20.11.20

21

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки.

 

 27.11.20

22

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів. СамР4

 

 

23

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

 

 27.11.20

24

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

 

 

25

ПрР2 Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

 

 4.12.20

26

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

 


27

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

НП9 Ендотермічні реакції на службі людині

НП10 Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів

 

  4.12.20

28

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Інструктаж з БЖД Л.д.10 Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

Дем. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

 

 11.12.20

29

Інструктаж з БЖД ПрР3 Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

 

 

30

Оборотні й необоротні реакції

 

 11.12.20

31

Узагальнюючий контроль знань з теми «Хімічні реакції». СамР5

 

 18.12.20

32

КР №2

 

 18.12.20

 

Тематичне оцінювання №3

 

 


   
Дем
демонстраційний експеримент            НП навчальний проект

Л.д. лабораторний дослід                               РЗ розрахункові роботи

ПрР практична робота                                  СамР самостійна робота

КР контрольна робота

Комментариев нет:

Отправка комментария